Občina Ivančna Gorica je z ministrstvom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala sofinancersko pogodbo za ureditev krožnega križišča na zahodni obvoznici v Ivančni Gorici, natančneje na cestnem odseku Malo Hudo – Ivančna Gorica.

Pogodbena vrednost izgradnje krožišča, ki bo v neposredni bližini podjetja Akrapovič, znaša 1.077.299,68 evrov (z DDV), od tega bo Občina Ivančna Gorica izgradnjo sofinancirala v vrednosti 433.374,40 evra. Izvajalec je z deli začel v tem tednu, dokončanje pa se pričakuje konec junija prihodnje leto.

V sklopu gradnje krožišča bo izvedena tudi dostopna cesta do bližnjih podjetij Akrapovič in Cementni izdelki Anton Rojec s.p. V naslednjih letih bo cesta podaljšana do posestva Marof v Stični oz. do zdajšnjega križišča pri vhodu v Vzgojno-izobraževalni center Ivančna Gorica, kjer bo zgrajeno krožno krožišče. Z navezavo nanj se bodo udeleženci v prometu izognili jutranji prometni gneči v centru Ivančne Gorice ter se z vključitvijo na zahodno obvoznico bistveno hitreje vključili na avtocestni priključek Ivančna Gorica.

Poleg zgoraj omenjenega projekta, izgradnje krožišča na zahodni obvoznici, je v fazi izdelave tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje projekta z nadvozom čez železniško progo in navezavo na obstoječo cesto v industrijski coni.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar