Za upokojitev – moški in ženske – 60 let!

Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Za izračun pokojninske osnove pa se bodo tako kot že letos upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje.

Po pokojninskem zakonu 40 let pokojninske dobe brez dokupa pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po noveli pokojninskega zakona, ki se je začela uporabljati 1. januarja letos, pa se tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa.

Pokojnine se bodo v letu 2019 uskladile tako redno (februarja) kot izredno (decembra), letni dodatek bodo pri julijski pokojnini dobili vsi upokojenci, zneski bodo različni.

Februarja 2019 se bodo pokojnine redno uskladile za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka.

Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi višji za 2,8 odstotka (od februarja).

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

ŽENSKE: Starost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
64 let in 6 mesecev najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe
 MOŠKEStarost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti.

Vdovska pokojnina

Medtem ko je za leto 2018 veljal pogoj 56 let starosti za pridobitev pravic do vdovske pokojnine, se za leto 2019 ta starost dviguje za šest mesecev. Vdova oziroma vdovec tako v 2019 pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil (a) 56 let in 6 mesecev. Če ob smrti zavarovanca vdovec ali vdova ne dopolni 56 let in 6 mesecev, dopolni pa 51 let in 6 mesecev starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 56 let in 6 mesecev.

In kako lahko izračunate svojo pokojninsko osnovo?

KLIK!

P. D.