Pravosodno ministrstvo načrtuje celovito prenovo in preureditev ženskega zapora na Igu, zato so razpisali arhitekturni natečaj. S prenovo si obetajo dodatne prostore, želja pa je ustvariti sodoben zapor, ki bo omogočal izvajanje različnih režimov prestajanja kazni v ižanskem gradu, kjer trenutno stanujejo zapornice.

Sedanji prostori ne zagotavljajo primernega prestajanja zaporne kazni, hkrati pa so energetsko neučinkoviti in potratni za vzdrževanje. Ženski zapor je namreč v ižanskem gradu in sosednjem objektu, poleg prostorske stiske ima še druge pomanjkljivosti.

Zapor denimo nima celic za gibalno ovirane osebe, nima ustreznih prostorov za obsojenke, ki imajo otroke, in za mladoletnice, poleg tega manjkajo ustrezni prostori za obiske z možnostjo prenočitve partnerja ali družine zapornice. Po prenovi bo zapor imel tudi ločene prostore za zapornice s polodprtim režimom, v katerem so obsojenke občasno nadzorovane, na delo odhajajo same in med delom niso redno nadzorovane.

Ministrstvo za pravosodje želi za prenovo ženskega zapora na Igu porabiti največ 30 milijonov evrov. Cilj je med drugim povečati zmogljivost zapora na 140 oseb. Trenutno uradna zmogljivost znaša 103 osebe, kljub temu da v zaporu v povprečju hkrati biva od 90 do 110 zaprtih oseb.

Zapornice imajo že zdaj možnost pridelovati zelenjavo na vrtičkih, če bo prostor dovoljeval, pa lahko arhitekti zasnujejo tudi prostor za rastlinjake za pridelavo zelenjave in sadja, ki bi dopolnili vrtičke. Zapor trenutno ni ograjen, kar pa se bo v bodoče spremenilo. Večino zaporskega kompleksa naj bi ograjevala žična ograja, visoka 2,2 metra. Pravosodno ministrstvo pa poleg tega želi, da bo zaprti oddelek zapora varovan še s šest metrov visokim zidom.

Od leta 1956 so na Igu ženske zapornice

Register kulturne dediščine razkriva, da je ižanski grad leta 1696 zgradil Erazem Engelhaus. Leta 1947 je v njem delovala policijska šola, nato pa kazensko popravni dom za moške. Ženske zapornice so v grad pripeljali leta 1956, ko so kazensko popravni dom za ženske iz Brestanice preselili na Ig.

J. A. S.