Bruselj, 29. oktober 2019 (SDS/NSi/SLS) – V Evropskem parlamentu je bila na septembrski seji z veliko večino sprejeta Resolucija o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope.

Zanjo je glasovalo 535 evropskih poslancev, ki so s tem ponovno opozorili na zgodovinska dejstva glede totalitarnih režimov, spomnili na spoštovanje žrtev vseh totalitarizmov in pozvali države, naj z ustreznimi ukrepi preprečijo možnost, da bi se takšna hudodelstva ponovila.

Brez slehernega dvoma so evropski poslanci med režime, ki veljajo kot totalitarni, uvrstili fašizem, nacizem, stalinizem in komunizem.

Sprejem Resolucije v letu 2019 kaže na to, da vse države še niso dosegle demokratičnih standardov, zato je razprava o totalitarizmih, spravi in nevarnosti zanikanja zgodovinskih dejstev še vedno potrebna.

Dejstvo je, da spada Slovenija med države, kjer imamo težave z odkrito razpravo o preteklosti in z obsodbo komunizma kot totalitarnega režima. Prav takim državam je Resolucija namenjena.

Z namenom, da Resolucije ne bi zamolčali pred slovensko javnostjo, njihovih pozivov pa prezrli, smo evropski poslanci Romana Tomc, dr. Milan Zver, Ljudmila Novak in Franc Bogovič vse pristojne s posebnim pismom še enkrat posebej opozorili na Resolucijo in na dolžnost njihovega ravnanja. Veseli nas, da so v Evropskem parlamentu

Resolucijo podprli tudi poslanci Tanja Fajon, dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva.

Poleg simbolnega sporočila Resolucija prinaša tudi zelo konkretne pozive za ukrepanje. Pričakujemo, da bodo najvišji predstavniki oblasti dokazali, da spoštujejo demokratične standarde, človekove pravice in pravne norme tudi takrat, ko gre za njihovo spoštovanje v Sloveniji in bodo sledili zahtevam Resolucije v skladu z njihovo pristojnostjo.

Skupina ELS je z 182 člani iz 26 držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Marta Osojnik
Telefon: +32 473 625 868
Twitter: @mosojn