Z jutrišnjem dnem v veljavo stopijo digitalni boni ’22, ki so bili sprejeti v času vlade Janeza Janše kot predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Digitalne bone lahko unovčite za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona.

 

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim bomo lahko zagnali največji program e-opismenjevanja v zgodovini Slovenije. Za digitalni bom ’22 ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona ’22 v višini 150 eur je upravičen tisti, ki je 12. marca 2022 imel stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je bil/so bili takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
 • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Šolajoči učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti lahko s šolajočimi brati, sestrami, polbrati in polsestrami digitalne bone ’22 združijo in jih koristijo za skupni nakup.

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 • prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 • priklopne postaje za prenosni računalnik,
 • računalniškega zaslona,
 • tipkovnice in miške,
 • digitalnega papirja,
 • digitalnega peresa,
 • čitalnika pametne kartice,
 • spletne kamere,
 • slušalk z mikrofonom,
 • večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 • 3D tiskalnika,
 • zunanje pomnilniške enote,
 • posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 • kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).