Na Centralni čistilni napravi Grosuplje je po novem urejena tudi UČNA POT na temo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Novo učno pot je Javno komunalno podjetje Grosuplje postavilo v okviru izvajanja operacije »Z GLAVO ZA NARAVO«, ki je del izvajanja strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem.
Posamezne table, ki jih je po celotni čistilni napravi nameščenih kar sedem, nam prikazujejo, kako poteka čiščenje odpadnih voda v čistilni napravi, hkrati pa seznanjajo obiskovalce s pomembnimi informacijami o tem, kaj je tisto, kar sodi oz. kar ne sodi v hišne odtoke. 
Za varovanje narave se lahko veliko naredi že s pravilno uporabo kanalizacijskih odtokov, kot je straniščna školjka, umivalnik ali kuhinjsko korito.
 »Poslanstvo Centralne čistilne naprave Grosuplje je neprestano in kakovostno   zagotavljanje storitev, ki so življenjskega pomena in povečujejo kvaliteto življenja. Toda     skrb za čisto vodo je dolžnost prav vsakega izmed nas; zato nas veseli, da skupaj z nami   ohranjate naravo,« pravijo v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje.
Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 7.700 m3 odpadne vode, kar zadostuje za 20.000 prebivalcev. Tehnologija čiščenja je sekvenčni biološki reaktor ali krajše SBR. To pomeni, da se voda v drugi in tretji stopnji čiščenja čisti v sekvencah. Tehnologija je strojno zahtevna, dobro pa prenese večja hidravlična nihanja na dotoku.
Odpadna komunalna voda priteka na Centralno čistilno napravo Grosuplje iz mesta Grosuplje in vseh bližnjih naselij. Voda iz čistilne naprave, očiščena organskih, dušikovih in fosforjevih spojin, nato odteka v potok Bičje, ki se čez nekaj metrov izteka v potok Podlomščica, ki vijuga po naravnem biseru Radenskem polju. Voda iz potoka Podlomščica na Radenskem polju ponikne in zopet pride na plano v reki Krki.
Ogled Centralne čistilne naprave Grosuplje bo za učence osnovnih šol, ki jo skozi vse leto obiskujejo, sedaj še zanimivejši, sploh pa si bodo lahko z informativnimi tablami proces čiščenja odpadne vode še bolj nazorno predstavljali.
Na ogled čistilne naprave ste vabljeni tudi vi!

R. J.