“Vseživljenjsko učenje je dandanes nuja”

Vojko Flegar (Objektiv, tedenski magazin Dnevnika, 22. 11. 2019, str. 10): Mislite na to, da v mladosti pridobljeno znanje zadostuje za vse življenje?

“Tako je. Vseživljenjsko učenje je dandanes nuja, kar zahteva prilagoditve tudi izobraževalnega sistema. Ta mora tudi starejšim nuditi možnost pridobitve novih znanj, prekvalifikacij. Celo zamenjave karier, zlasti za generacije, ki šele prihajajo, ne bodo več nekaj nenavadnega. Poleg tega so potrebne prilagoditve na trgu dela, delovnih mest; potrebnega je več medgeneracijskega sodelovanja, mentorskih shem in podobnega. Razvoj nekaterih tehnologij hitro napreduje in ne bi se smelo zgoditi, da bi pri njihovem uvajanju Slovenija zaostajala. S stališča rasti produktivnosti bi bilo to lahko usodno, recimo pri digitalizaciji, pri kateri Slovenija po računalniški pismenosti predvsem starejših generacij že zdaj precej zaostaja za konkurentkami.”

Maja Bednaš, direktorica Urada RS za mikoekonomske analize in razvoj (Umar)