Leto je naokoli in za gasilci je veliko postorjenega in opravljenega dela, pred njimi pa se že kažejo novi načrti in cilji za prihodnja leta. Vse to je bilo slišati iz poročil predsednika, poveljnika, blagajnika ter predsednika nadzornega odbora na redni 24. skupščini Gasilske zveze Ivančna Gorica. Poročila o delu gasilcev v letu 2018 so strnili tudi v obširni bilten.

Gasilska zveza Ivančna Gorica je samostojna, nepridobitna, humanitarna in nepolitična oblika povezovanja 17 prostovoljnih gasilskih društev v občini Ivančna Gorica. Namen združevanja je, da skupaj prevzemajo dogovorjene skupne naloge in obveznosti.

Po besedah predsednika ivanške gasilske zveze Jureta Strmoleta je cilj GZ Ivančna Gorica zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in enakomeren strokoven ter usklajen razvoj posameznega prostovoljnega gasilskega društva za učinkovito delovanje v sistemu Zaščite in reševanje v občini Ivančna Gorica.

Iz poročila predsednika je razvidno, da so realizirali finančne plane, usposabljali gasilce, sodelovali z mladimi, članicami in veterani ter tako s svojim odgovornim in strokovnim delom ves čas prispevali k izboljšanju požarne varnosti in javne gasilske službe na območju ivanške občine. Strmole je med drugimi tudi povedal, da se od gasilcev zahteva veliko vloženega truda, volje in usklajevanja tako službenih kot tudi družinskih obveznosti.

»Vse to gasilcem iz leta v leto nalaga vedno več obveznosti, hkrati pa s tem rastejo tudi finančne potrebe. Žal cisterna, cev, ročnik, čelada in nepremočljiva obleka v današnjem času niso več zadosti«, še dodaja Strmole.

Poveljnik zveze Slavko Zaletelj je povedal, da so v letu 2018 po podatkih Uprave za zaščito in reševanje ivanške gasilske enote 129 krat izvozile na gasilsko intervencijo. Skupaj je na posredovanjih sodelovalo 1093 gasilcev iz vseh sedemnajstih PGD-jev. Na področju strokovnega usposabljanja so v minulem obdobju gasilci izvedli številna temeljna in dopolnilna usposabljanja po programu GZ Slovenije in usposobili 99 novih gasilcev za specialnosti. Aktivni so bili tudi na tekmovalnem področju, kjer so se društva udeleževala različnih tekmovanj in dosegla izvrstne uspehe. Naj omenimo le osvojitev naslova državnih pokalnih prvakinj v spajanju sesalnega voda za leto 2018 članic PGD Ivančna Gorica. Poveljnik je nagovor sklenil z oceno operativne pripravljenosti gasilskih enot v GZ Ivančna Gorico kot zelo uspešno.

Skupščine Gasilske zveze Ivančna Gorica so se udeležili številni visoki gostje tako na državni kot lokalni ravni. Zbrane so z obiskom počastili poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, član upravnega odbora GZS in predsednik regije Ljubljana II Uroš Gačnik ter domači župan Dušan Strnad. Slednji je spregovoril o predlaganem finančnem in delovnem planu ter izrazil pohvalo in zahvalo vodstvu zveze kot vsakemu PGD-ju posebej, da stanje gasilstva v občini držijo na tako visoki ravni. Župan je med drugim še povedal, da se župani občin Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Ig in Škofljica, dogovarjajo o vzpostavitvi skupne občinske uprave tudi na področju civilne zaščite.

Po izčrpnih poročilih in nagovorih gostov je sledila podelitev posebnih priznanj. S strani Regije Ljubljana II sta visoko priznanje Ignacija Merharja za dolgoletno delo na področju prostovoljnega gasilstva prejela Janez Podržaj (PGD Višnja Gora) in Stanislav Kralj (PGD Zagradec na Dolenjskem).

Prav tako je iz rok Uroša Gačnika Gasilska zveza Ivančna Gorica prejela zahvalno listino občine Črnomelj za hiter odziv in nesebično pomoč v intervenciji po neurju s točki, ki je junija 2018 prizadelo vel del območja črnomaljske občine.

Posebne zahvale pa sta bila deležna tudi častni predsednik Lojze Ljubič in častni poveljnik Lovro Markovič za dolgoletno uspešno vodenje Gasilske zveze Ivančna Gorica. Po izročitvi spominskih sabelj pa je samoiniciativen gasilski zbor zapel še Lojzetu Ljubiču za častitljivi 85. rojstni dan, ki ga je praznoval ravno ta dan.

Zapisal in fotografiral:
Gašper Stopar