Vsak dvestoti prebivalec Slovenije je čebelar!

Slovenija se po številu čebelarjev na prebivalca uvršča v svetovni vrh

Vsak dvestoti prebivalec Slovenije je čebelar. Za več deset tisoč Slovencev je čebelarstvo način življenja z dolgo tradicijo. Kranjska sivka je del slovenske narodne identitete. Na predlog in pobudo slovenskih čebelarjev je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov v mesecu decembru 2017 razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.

Trenutno potekajo priprave za prvo obeleženje tega velikega dogodka. O čebelah razmišljamo širše, o načinih zagotavljanja pogojev za njihovo preživetje in s tem za preživetje  celotnega človeštva. Spoštujmo izjemen pomen teh drobnih pomočnikov, povečajmo zavest, da jih moramo zaščititi in konkretno delujmo za njihovo ohranjanje.

 Čebele igrajo veliko vlogo pri povečevanju pridelka rastlin

Od opraševanja je odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Brez njih bi lahko izgubili vrsto živil, kot so krompir, poper, kava, buče, korenje, jabolka, mandlji, paradižnik in mnoge druge. Zagotavljajo prehransko varnosti in hranilno vrednost hrane.

Čebele imajo izjemno pomembno vlogo imajo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Postajajo čedalje bolj ogrožene živalske vrste.

Čebele so dober pokazatelj razmer v okolju. Sporočajo nam, kdaj se v okolju dogajajo nesprejemljiva dejanja in da je zato treba ukrepati. Študije Organizacije združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev pomembno zmanjšujejo. Postajajo vse bolj ogrožene, izumirajo pred našimi očmi.

Vzroki so v človeških aktivnostih: intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov, onesnaževanje z odpadki, krčenje življenjskega prostora žuželk.

Preživetje in razvoj čebel bolj in bolj ogrožajo tudi podnebne spremembe.

 Vsak od nas lahko na več načinov pomaga čebelam

Z mislijo na dobrobit teh pomembnih živali nam ne bo težko narediti malih, a pomembih dejanj.

V svojem domačem okolju posadimo raznolike medonosne rastline oz. avtohtone medovite rastline, ki pritegnejo opraševalce, postavimo gnezdilnico oz. hiško za žuželke in čebele samotarke, izogibamo se košnji v času največjega razcveta rastlin ter kosimo trato v večernih urah, škropimo pozno zvečer oz. ponoči, ko so čebele že v panjih, le s škropivi, ki ne škodijo čebelam, skrbimo, da okolje čim manj ali nič ne onesnažujemo z rabo okolju škodljivih snovi, nakupujmo lokalne čebelje pridelke, izdelke. 

Podpirajmo lokalne čebelarje in njihove čebele. V šoli in doma širimo vedenje o pomenu čebel in se udeležujmo dogodkov v podporo skrbi za čebele. Več o pomenu čebel lahko preberemo na strani: https://www.worldbeeday.org/si/ , kjer so pripravljeni mnogi zapisi za širšo javnost ter tudi za učitelje in učence.

Mojca Furlan
Društvo Reks in Mila