V Medvodah nadaljujejo s projektom izboljšanja poplavne varnosti centra mesta. V mesecu februarju so se začela vzdrževalna dela za dopolnitev zavarovanj skozi center Medvod za izboljšanje poplavne varnosti, ki predstavljajo II. fazo lani izvedenega projekta obnove pragu na reki Sori.

V lanskem letu se je obnovil in nekoliko znižal prag na reki Sori, sanirala ribja steza, sanirala obrežna zavarovanja in izboljšala poplavna varnost v centru Medvod od sotočja do prvega občinskega mostu čez reko Soro. Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija RS za vode sta v letošnjem letu zagotovila dodatna sredstva za izvedbo druge faze investicije v vrednosti 242.000 € (z DDV) na območju med obema mostovoma. Vrednost del v letu 2017 je znašala 534.000€ (z DDV).

V okviru druge faze, s katero se bo projekt tudi zaključil, so predvidena naslednja dela: 

  • na desnem bregu reke Sore: skalne zložbe, nadvišanje brežin (gradnja nasipa in zidu z varnostno višino 50 cm, da se prepreči poplavljanje stanovanjskih objektov), skalne samice sidrane z lesenimi piloti, jezbice iz dvostranskih lesenih kašt polnjenih s kamnom in pilotiranih z lesenimi piloti. Zaradi jezbic se bo preusmeril tok proti sredini struge, posledično se bo zmanjšalo zaustavljanje proda ob levem bregu.
  • na levem bregu reke Sore: ohranitev obstoječe vegetacije in habitata in delno čiščenje prodišča ter oblikovanje profila brežine.

Na Občini Medvode so veseli, da se bo uredil ta del reke Sore, saj bo s tem izboljšana poplavna varnost. V zadnjih letih je Sora kar nekajkrat dosegla kritično raven, v letu 2014 pa so bili priča tudi poplavljanju na tem območju. Tako občani, ki živijo neposredno ob reki Sori, kot tudi Občina Medvode so se zadnja leta trudili, da se nujno potrebna investicija uvrsti v finančne plane ministrstva, zato so toliko bolj veseli novice o zagotovljenih dodatnih sredstvih in nadaljevanju del.

Dela izvaja Vodnogospodarsko podjetje d.d. (VGP d.d.) iz Kranja, ki je koncesionar za urejanju voda na območju zgornje Save. Dela bodo predvidoma potekala do konca meseca aprila, potek del pa je v veliki meri odvisen tudi od vremenskih razmer.

Nadzor nad deli izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode.

Vse občane in mimoidoče Občina Medvode prosi, da se ne gibajo in zadržujejo na območju gradbišča ter da upoštevajo postavljeno opozorilno signalizacijo in navodila izvajalca.

O. M.