Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Največkrat so vprašanja in pobude občinskih svetnikov na seji občinskega sveta zadnja točka dnevnega reda. Nekateri občinski sveti pa uvrstijo to točko celo višje, kot na primer Občinski svet Občine Borovnica, in sicer kar na 3. mesto od 9. točk dnevnega reda seje. 

Pri pregledovanju svetniških vprašanj in pobud na spletni strani Občine Domžale smo opazili, da se odgovori občinske uprave in drugih odgovornih oseb na občini na njih končajo pod zaporedno številko 284, in sicer na pobudo občinskega svetnika Uroša Breznika, ki je bila posredovana 15. decembra 2016, to je na 17. seji Občinskega sveta občine Domžale. Zadnja seja pa je bila 15. junija 2017, in sicer je bila to 21. seja. Od decembra 2016 pa do danes se zdi, kot da ni bilo na občinskih sejah svetniških vprašanj in pobud, čeprav se ve, da so bile.

Ker nas je zanimalo, zakaj jih ni, smo poslali uradnem organu Občine Domžale elektronsko sporočilo:

Spoštovani,
zanima nas, zakaj na spletni strani Občinskega sveta še niso objavljena letošnja svetniška vprašanja, pobude in predlogi občinskih svetnikov.
Zadnje je objavljeno v decembru 2016, kajne?
Hvala za vaš odgovor.

Koliko časa bomo čakali na odgovor še ne vemo, vendar ga bomo takoj, ko bo prispel, objavili na našem portalu.

Na koncu tega prispevka pa si oglejmo še eno pomembno pobudo občinske svetnice, ki je po našem mnenju naletela na “gluha” ušesa, kajti iz pobude je jasno razvidno, da “nastopajo” resne težave glede financiranja krajevnih skupnosti (KS).

In pa še to: na spletni strani Občine Domžale je zadnji objavljen zapisnik 20. seje Občinskega sveta, ki je bila 20. aprila 2017.

I. C.