V skladu z Zakonom o volilni kampanji objavljamo pravila za spremljanje volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022.

 

V času volilne kampanje, ki se bo začela 20. oktobra 2022 in končala 18. novembra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo portal Osrednje Slovenije ( v nadaljevanju Portal OS) v novinarskih prispevkih spremljal pomembna dogajanja, povezana z volitvami.

Uredništvo portala OS bo o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi.

Portal se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibal objavi vsebin, za katere ni nobenega dvoma, da pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani portala OS.

Portal OS  bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni naročnik, izvajalec, in metodologija raziskave. 

Oglaševanje in cenik

Portal OS nudi zakup oglasnega prostora na treh pozicijah (A, B in C).

Možnost zakupa je za 7 dni.

Pozicije in velikosti oglasov

A – Oglasno mesto na osnovni strani
Dimenzije:
največja dovoljena dolžina: 696px
največja dovoljena višina: 90px
Pozicija: Pod oknom Aktualno in nad oknom Novice.
Vidnost: Na domači strani portala.
Cena za 7-dnevni zakup: 150 eur

B – Oglasno mesto na strani portala
Dimenzije:
Max. dolžina: 300px
Max. višina: 250px
Pozicija:
Stranski meni
Vidnost:
Na vsaki strani portala.
Cena za 7-dnevni zakup: 130 evrov.

C – Oglasno mesto nad naslovom članka:
Dimenzije:
Max. dolžina: 696px
Max. višina: 100px

Pozicija:
Nad naslovom na prispevkih.
Vidnost:
Na vsakem prispevku.
Cena za 7-dnevni zakup: 100 evrov

Vsa oglasna mesta so prilagojena za mobilne naprave.
Na vseh oglasnih mestih so tudi dovoljeni različni tipi oglasov. Oglasi so lahko slike, animacije, skripte in video in podobno.

Podpora tipov oglasov:

HTML5,
CSS,
JAVASCRIPT,
MRAID,
HTML5 MEDIA (slike, video).

Velikost in dimenzije ne smejo presegati dovoljenih vrednosti. Rok za reklamacijo je 3 dni. Portal lahko objavo oglasa brez obrazložitve zavrne.

Oglaševanje v obliki prispevkov in cenik:

– PR članek – predstavitev županskega kandidata, liste, programa, sporočilo za javnost – do
največ 1800 rač. znakov s presledki in največ 5 fotografijami in logotipom: 150 evrov

– Napoved dogodka – napovednik dohodka, shoda, prireditve v obliki članka: do 800 rač. znakov s presledki in največ tremi fotografijami in logotipom: 60 evrov

Oglasi morajo biti pripravljeni skladno z veljavno zakonodajo in slovenskim veljavnim kodeksom.

Za vsebino in resničnost objav je odgovoren naročnik.
Naročilo in oglas se pošlje po elektronski pošti na naslov: [email protected]

Navedene cene so brez davka na dodano vrednost (DDV).

 

Uredništvo