Na socialnih omrežjih, predvsem na FB, so danes ljudje objavljali, da so izpolnili državljansko dolžnost, ko so šli na volitve. In obkrožili tisto osebo ali stranko, ki so se jo svobodno izbrali.

Svobodno?

To je sicer težko vprašanje o naši svobodi. Pa pustimo zdaj to!

Moti me predvsem mešanje jabolk in hrušk, kajti današnji oddani glas na lokalnih volitvah ni še naša dolžnost, ampak samo naša pravica.

Na spletni strani Državne volilne komisije piše:

Volilna pravica je najpomembnejši element volilnega sistema. Gre za eno temeljnih političnih pravic državljana. Ločimo AKTIVNO in PASIVNO volilno pravico.

Aktivna volilna pravica se nanaša na krog oseb, ki imajo pravico voliti predstavniška telesa, medtem ko se pasivna volilna pravica nanaša na krog oseb, ki imajo pravico, da so izvoljene za člane teh teles.

Volilna pravica je splošna in enaka, kar pomeni, da je pravica vsakega državljana, ki je dopolnil 18 let, voliti in biti izvoljen ne glede na razredno, narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Zakon lahko določi, pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tudi tujci.

Podrobneje je volilna pravica urejena z zakonom o volitvah v državni zbor.

Vir : FB

Zdi pa se, da bi naši državljani radi čim prej glede na “stabilno” slabo udeležbo na vseh dosedanjih  volitvah in referendumih “uvedli” nedeljsko udeležbo kot dolžnost.

Videti je namreč, da prava demokracija na Slovenskem peša oz. sploh še ni dobro in prav zaživela, kaj šele razcvetela. Namesto ljudstva še vedno bolj ali manj povsod odloča peščica ali pa samo nekateri posamezniki, morda celo samo nekdo

B. B.