Vodstvo JKP Prodnik Domžale očitno skuša izrabiti negotove, krizne razmere, ko državo pesti korona virus, in brez pozornosti javnosti poskuša odpustiti delavce v Prodniku, ki so člani novoustanovljenega sindikata, ki ni po volji vodstvu Prodnika.  

JKP Prodnik je komunalno podjetje, ki deluje na območju petih občin, ki so nastale po razpadu bivše občine Domžale. V podjetju poleg redno zaposlenih delavcev, delajo tudi delavci ene agencije, ki jih Prodnik »najema« od njih. Ti delavci večinoma opravljajo najtežavnejša dela v zgodnjih jutranjih urah, spopadajo se z nizkimi temperaturami, vročino in številnimi drugimi neprijetnostmi.

Nekateri v Prodniku delajo že več kot deset let, vendar so v Prodniku postavljeni v položaj drugorazrednih delavcev. Dogajajo se jim najrazličnejše krivice in nepravilnosti. Nekateri redno zaposleni v Prodniku s takšnim položajem nismo zadovoljni.

Ko smo začeli opozarjati na te nepravilnosti, smo bili deležni pritiskov in groženj z odpuščanjem. Težave smo poskušali reševati s pomočjo sindikata, ki deluje v Prodniku, vendar v vodstvu sindikata očitno dobro sodelujejo z vodstvom podjetja in so bili za naša opozorila gluhi, češ da gre za delavce iz drugih podjetij, ki se nas ne tičejo.

Ni nam kazalo drugega, kot da ustanovimo nov sindikat, ki se je vključil v republiško Zvezo svobodnih sindikatov, sindikat Vir. V vodstvu podjetja in tudi v obstoječem sindikatu nismo našli sogovornikov, razmere pa so se celo zaostrile. V vodstvu skušajo prikazati, da gre za rovarjenje dveh tečnih delavcev, ki nimata podpore. Naš sindikat pa ima vedno več članov in somišljenikov. Zaradi groženj z odpuščanji, šikaniranj in drugih pritiskov se številni delavci bojijo izpostaviti, a naša prizadevanja podpirajo.

Ko je v javnost pricurljala informacija o našem boju za izboljšanje razmer v Prodniku, so se na nas začeli obračati številni občani in uporabniki storitev Prodnika. Opozarjajo nas na številne nepravilnosti, ki jih zaznavajo: na previsoke cene, na neodzivnost Prodnika in tudi vodstva Občine, ko zahtevajo pojasnila in ko opozarjajo na nepravilnosti. V sindikatu se z vsemi temi nepravilnostmi ne moremo ukvarjati, vendar menimo, da bi moralo biti delovanje Prodnika kot javnega podjetja transparentno in zakonito.

Nezadovoljni občani celo na spletni strani zbirajo vprašanja in opozorila Prodniku, na katera bi radi dobili odgovor. Nepravilnosti v delovanju in poslovanju Prodnika zaznavamo tudi zaposleni, vendar za to nimamo sogovornika. To nam ni všeč, vendar smo nemočni.

Večinski lastnik Prodnika je Občina Domžale in tam potrjujejo cene in smernice delovanja Prodnika. Ob tem navajajo, da pri tem upoštevajo tudi zahteve drugih štirih občin, ki so soustanoviteljice in solastnice Prodnika. Poznavalci razmer so nam povedali, da naj bi v teh občinah večinoma le potrjevali predloge, ki jim jih pošljejo iz Domžal. Nekatere zahteve po preverjanju izračuna cen Prodnika naj bi v teh občinah klavrno propadle.

Prejeli smo podatke, ki kažejo, da naj bi bile cene komunalnih storitev, ki jih plačujejo porabniki previsoke, saj naj bi med drugim zaračunavali več kilometrin, kot jih opravijo, za izračune naj bi upoštevali večje količine odpadkov, kot pa jih dejansko podjetje odstranjuje. Na nas se obračajo občani s še celo vrsto drugih napak, ki so jih odkrili.

Med drugim nas opozarjajo tudi na neprimerno sestavljen nadzorni odbor Prodnika, prav tako naj bi bila sumljiva tudi sestava posebne projektne skupine za nadzor cen komunalnih storitev Prodnika, saj je njen član tudi direktor Prodnika, tako da naj bi sam sebi gledal pod prste.

Tudi sami vemo za vrsto drugih nepravilnosti, vendar je to pravzaprav stvar nadzora občin soustanoviteljic Prodnika in drugih pristojnih preiskovalnih institucij, mi se kot sindikat borimo predvsem za izboljšanje delovnih pogojev, odpravo nepravilnosti v odnosih in izkoriščanja zaposlenih.

Želimo, da bi bili za pošteno delo pošteno nagrajeni, da ne bi bilo šikaniranja, mobinga in drugih načinov pritiska, da bi bilo delovanje našega podjetja transparentno in da bi bili lahko nanj ponosni tudi zaposleni.

Pripravljeni smo vam posredovati vse podatke, ki jih imamo in upamo, da bomo kljub kriznim razmeram v naši družbi le našli posluh in pravične in zakonite rešitve naših težav.

Vir: Sindikat Vir Prodnik

SINDIKAT VIR – Zahteva za zaustavitev rušenja sindikata VIR Prodnik, zaposlitvi agencijskih delavcev in ustavitvi odpuščanja_30.3.2020