Voda je nenadomestljiva dobrina, od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Je nujno potrebna za življenje in je vir številnih človekovih dejavnosti. Izredno pomembna sta tudi vlaganje v razvoj infrastrukture in obnavljanje obstoječe infrastrukture, saj se zaradi  dotrajanosti vodovodnega omrežja v Sloveniji vsako leto izgubi ogromna količina vode.

Ob prihajajočem svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo v petek, 22. marca, se v Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik obračamo na vsa gospodinjstva z našega sprejemnega območja.

Precejšnje težave nam namreč povzročajo čistilni in vlažilni robčki, ki prepogosto končajo v naših WC-školjkah in zatem v javnem kanalizacijskem sistemu. Ti naj bi bili biološko razgradljivi, a v odpadni vodi ne razpadejo kot toaletni papir, pač pa se ovijajo okoli elementov v kanalizacijskem sistemu, kot so črpalke, grablje in ostala oprema.

Nesnago morajo ročno čistiti zaposleni v komunalnih podjetjih, kar je ne le zamudno, pač pa tudi higiensko oporečno. Vse, ki jih uporabljate, naprošamo, da jih odvržete med ostale odpadke, nikakor pa ne v straniščno školjko! Ob tej priložnosti vas tudi obveščamo, da v EU – prav zaradi tovrstnih težav – že pripravljajo standarde za označevanje tistih izdelkov, ki jih bo mogoče odvreči v kanalizacijo.

Besedilo in fotografija: CČN Domžale – Kamnik