Ustavno sodišče je danes po neuradnih podatkih, s petimi glasovi za in tremi proti, izglasovalo zadržanje novele zakona o RTV.

Konec lanskega leta, natančneje 28. decembra sta prvopodpisani pobudnik dr. Peter Gregorčič in dr. Matej Avbelj kot avtor pobude vložila pobudo na Ustavno sodišče, v kateri sta naslovno sodišče pozvala na absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele zakona. Če izvajanje novele ne bo začasno zadržano, bi lahko nastale povsem nepopravljive posledice.

Tako prvopodpisani Gregorčič kot pravni strokovnjak Avbelj sta imela na dan vložitve ustavne pobude novinarsko konferenco, na kateri sta pojasnila razloge za vložitev le te.

O novinarski konferenci smo poročali na dan vložitve, kjer smo povzeli razloge, zakaj sta Gregorčič in Avbelj mnenja, da gre za zakon, ki je protiustaven.

Takrat smo novinarsko konferenco povzeli:

“Če bo ustavno sodišče sledilo našim argumentom in zakon spoznalo za protiustavnega, bo dalo jasen signal vsakokratni oblasti, da so taki povsem samovoljni prevzemi javnega medija nedemokratični in nedopustni,” je na novinarski konferenci dejal dr. Peter Gregorčič, prvopodpisani pobudnik za začetek postopka presoje ustavnosti novele zakona o RTVS.

Na novinarski konferenci je dosedanji predsednik programskega sveta dr. Peter Gregorčič poudaril, da po njihovem mnenju v resnici ni nobenih razlogov, da Ustavno sodišče tega zakona ne bi zadržalo.

Po Gregorčičevih besedah bi v primeru, če US ne bi zadržalo izvajanja takega zakona, nastale ne zgolj težko popravljive, ampak tudi povsem nepopravljive posledice. Pobudnikom bi bila na individualni ravni odvzeta funkcija zagotavljanja samostojnosti, neodvisnosti in avtonomnosti RTVS brez katere tudi institucionalna neodvisnost RTV, ki jo terja njena pravica iz 39. člena ustave – to je pravica do obveščenosti – ne more obstajati.

Novela zakona tudi prekinja mandate pobudnikov, poleg tega pa ukinja tudi strukture, v katerih so pobudniki delovali – ukinja se na primer mesto generalnega direktorja ter mesto programskega in nadzornega sveta. Če bi US naknadno ugotovilo, da je zakon protiustaven, pobudnikom ne bi mogli več vrniti mest v organih, ki jih novela zakona ukinja.

Pobudniki so Ustavnemu sodišču predlagali absolutno prednostno obravnavo – novela zakona namreč stopi v veljavo že danes, kar je brez vakacijskega roka, ki ga predvideva 154. člen ustave. Predlagali pa so tudi razpis javne obravnave, ki jo predvideva drugi odstavek 35. člena zakona o ustavnem sodišču.

V nadaljevanju novinarske konference je pravni strokovnjak na Evropski univerzi dr. Matej Avbelj podrobneje predstavil pobudo, ki po njegovem prepričanju ščiti temeljno pravno kakovost Republike Slovenije kot ustavne demokracije. Opozoril je, da Slovenija ni večinska demokracija, kjer lahko vlada ali ljudstvo na referendumu sprejme čisto kar koli, ampak je ustavna demokracija, kjer se lahko te odločitve uveljavljajo zgolj v okvirih ustave oziroma v okvirih ustavno dopustnih možnosti. Torej: to, da so državljanke in državljani na referendumu prikimali zakonu, ne pove nič o ustavnosti tega predpisa. S pobudo se je Avbelj angažiral, ker je opazil, da tudi v Sloveniji prihaja do ustavnega nazadovanja oziroma do vzpostavljanja trenda avtoritarnega legalizma. Avbelj je ta avtoritarni legalizem tudi pojasnil na primeru sprejemanja te novele zakona – vlada in DZ želita s spremembo zakonodaje spremeniti vodstveno in upravljavsko strukturo zavoda in mandate prekiniti tri leta pred njihovim potekom.

Vse to se počne s ciljem tako imenovane “depolitizacije” RTVS. “Ali je takšno ravnanje ustavno dopustno,” je vprašanje, ki se nam ob tem postavi – odgovor na to vprašanje pa je po trdnem prepričanju Avblja popolnoma jasen. “Takšno ravnanje pomeni kršitev slovenske ustave in evropske konvencije za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,” je poudaril.

Več si lahko preberete: Vložena presoja ustavnosti za zakon o RTVS

V vladnih vrstah je že včeraj zavladala panika, saj so prejeli indice, da naj bi danes ustavno sodišče na seji zadržalo izvajanje novele zakona o RTV, kar se je tudi zgodilo. Vlada je, da bi to preprečila, ustavnemu sodišču predlagala javno obravnavo ustavne presoje zakona o RTVS ter zaslišanje prič in izvedenca: Ksenije Horvat, Igorja E. Berganta, Roberta Pajka in Igorja Vobiča. Kljub temu pa je sodišče izvedlo današnjo sejo in zadržalo izvajanje novele zakona do njene obravnave in presoje.

 

Spletno uredništvo