Vizija trajnostne mobilnosti “Borovnica 2030”

»Prometna infrastruktura in celoten prometni sistem sta v Občini Borovnica zelo zaostala za potrebami po mobilnosti v sodobnem času,« piše na spletni strani občine župan Bojan Čebela, in nadaljuje, »da podobno pa velja tudi za prometno kulturo in prometne navade oz. razvade.«

Ker si želijo to stanje izboljšati in hkrati zmanjšati onesnaževanje zunanjega zraka in čezmeren hrup, so se  v začetku leta v občini odločili za pripravo Celostne prometne strategije Občine Borovnica (CPS Borovnica).  Z njeno pomočjo si želijo kandidirati tudi pri pridobivanje sredstev za izboljšanje prometne infrastrukture in prometnih ureditev iz evropskih skladov in državnega proračuna.

Zato morajo pri izdelavi strategije slediti zahtevam, ki jih je predpisalo Ministrstvo za infrastrukturo RS. Del teh zahtev se nanaša tudi na anketiranje občanov.  Nanje se obrača župan s prošnjo, da izpolnijo kratko spletno anketo, s katero naj bi občani ocenili in dopolnili Vizijo trajnostne mobilnosti Borovnica 2030 ter ukrepe za njeno izvedbo.

Že spomladi so pri začetku oblikovanja CPS Občine Borovnica občane zaprosili za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov, vabljeni pa so bili tudi k udeležbi na štirih posvetih, na katerih so jih seznanili z nameni in cilji CPS. Občani pa so takrat lahko prispevali svoja mnenja  o stanju prometa in prometne varnosti,  razvojnih scenarijih ter viziji prometa in mobilnosti  v občini.

Zdaj je celoten proces izdelave CPS v zaključni fazi. Takoj po novem letu bodo v OŠ dr. Ivana Korošca pripravili tudi razstavo o CPS Občine Borovnica, v njenem okviru pa tudi dogodek, na katerem bodo izžrebali in podelili nagrade, ki so jo za sodelovanje odgovorni obljubili vsem tistim, ki so izpolnili in oddali prvo anketo za pripravo CPS Občine Borovnica: novo kolo Pony in tri obnovljena rabljena kolesa.

Ko se bo proces priprave dokumenta zaključil, ga bodo po ustaljenem postopku posredovali v potrditev Občinskemu svetu Občine Borovnica.

D. S.