Vitomir Cerar: “Kandidiral bom!”

Moravče se danes nahajajo na razpotju. Ali bo naša dolina postala druga mežiška dolina, kjer prebivalci zbolevajo zaradi onesnaženosti okolja? Ali bo naša pokrajina podobna tisti ob belokranjski reki Lahinji?

Dandanes se veliko govori in dela na kakovosti našega življenja, predvsem na zdravem okolju. To je preprosto naša pravica, ki je nam nihče ne sme vzeti. Ne razumem, kaj je lahko spornega pri zavzemanju za to pravico.

Stara industrijska bremena

Vzrok industrijskih onesnaženj so t.i. »stara industrijska bremena«, ki izvirajo še iz časov prejšnje države, ko nikogar ni zanimalo, kaj se dogaja z okoljem in kako to vpliva na zdravje ljudi. Nekateri so umirali nekaj let ali celo desetletij prej kot drugi. S tem se ni obremenjeval nihče.

Opuščeni peskokopi

Kaj pa Moravče? Industrijska bremena, ki vplivajo na zdravje ljudi, niso stvar preteklosti, temveč stvar sedanjosti. Na to sem in bom vedno opozarjal. Naši peskokopi kremenčevega peska so že zelo stari in v preteklosti niso ogrožali nikogar. Opuščeni peskokopi so celo služili otroški igri in poletnemu razvajanju ob velikem jezeru. Ta zemljišča so večinoma v državni lasti.

Moravče so v lasti vseh nas!

Žal so danes nekatera območja občine Moravče zelo degradirana. Pohlep nekaterih posameznikov, ki so preko noči postali lastniki podjetja, poudarjam lastniki in to znani, je privedel do tega, da so Moravče postale odlagališče industrijskih odpadkov ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz tujine.

V moravški občini se vsak dan koplje kremenčev pesek

V Moravčah se soočamo z nevarnostjo, ki je ni moč videti ali opaziti na prvi pogled.
Čas je, da to norost onesnaževanja moravške doline zaradi finančnega pohlepa in interesa posameznikov ustavimo. Nič nimamo proti temu, da se koplje kremenčev pesek in se le-ta potem dostavlja tistim, ki ga potrebujejo. Nikoli ni nobeden izmed nas nasprotoval proizvodnji. Nasprotujemo le takšni »sanaciji« opuščenih peskokopov. Nasprotujemo temu, da bi bili naši otroci izpostavljeni bolezenskim tveganjem, zakaj bi se …

V Moravčah so celo na referendumu nasprotovali odlaganji industrijskih odpadkov

Država oz. vlada tega pohlepa noče zatreti, saj se že tako sooča s številnimi podobnimi problemi v Sloveniji.

To norost se lahko ustavi.

Ljudje v občini Moravče so že pred leti na referendumu izrazili nasprotovanje odlaganju industrijskih odpadkov. Te volje občanov se ne upošteva.

Za opuščene peskokope obstaja prostorska alternativa. Sami po sebi namreč ti niso namenjeni zgolj odlaganju industrijskih odpadkov. Ti peskokopi so idealni naravni prostor za jezera, namenjena rekreaciji in turizmu, pa tudi ohranjanju naravnega ekosistema, gnezdišč vodnih ptic in še bi lahko naštevali. Za uresničenje alternative je potreben le vaš ukaz.

Bo v Moravčah prišlo do zapor cest in protestov občanov?

Ali je res potrebo, da pride do zapor cest in protestov na ulicah? Ne, ni potrebno. Rešitev je le dosledno spoštovanje volje ljudi.

Kandidiral bom!

Kandidiral bom za svetnika v občinskem svetu kot nosilec liste.

V čast bi mi bilo biti še četrtič izvoljen s preferenčnimi glasovi.

Pričakujem, da bo iz naše liste več tistih, ki bomo imeli v občinskem svetu možnost glasovati za zdravo okolje. Potrebujemo vaše glasove. V novi sestavi občinskega sveta se bom zavzel, da bo občina imela tudi ODBOR ZA VAROVANJE OKOLJA.

Moja vizija

Zahtevne naloge in odprti problemi, ki bremenijo moravško dolino ter njene prebivalce, zahtevajo soočenje in prevzem odgovornosti za njihovo reševanje. Moja vizija je enostavna.

V prvi vrsti bom ščitil interes vseh občanov po ohranitvi njihovega zdravja in zdravja njihovih otrok.

Če nam to uspe, smo sposobni zgraditi tudi dom za ostarele, ki bo v lasti moravše občine, športne in družabno-društvene površine za mlade, ceste pločnike, postaje in vodovode.

Podprite mojo listo!

Ne smemo pozabiti tudi na podporo ustvarjanju novih delovnih mest, osnovanih na čisti, napredni tehnologiji in znanju, ki ga prebivalci občine Moravče nedvomno imamo.

Zato vas prosim, da pri teh namerah podprete mene in listo, na kateri kandidiram.

Vitomir Cerar