Povprečnina za občine bo prihodnji dve leti znašala 628,20 evra na prebivalca. Kaj pa lokalnim skupnostim prinaša Zakon o finančni razbremenitvi občin?

 

V prejšnjem tednu potrjenem državnem proračunu za prihodnji dve leti se je povečala tudi povprečnina za občine. Ta je po novem za leti 2021 in 2022 določena v višini 628,20 evra na prebivalca.

Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkov občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine. Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat. Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo.

Vlada je povprečnino za letos že povišala

Kljub epidemiji je Vlada Republike Slovenije spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto za skoraj 35 evrov: s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra. Za leto 2021 pa se obeta dvig še za dobre 4 evre, to je na 628,20 evra. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen znesek povečala  za 40 evrov za prihodnje leto.

Povišanje povprečnin v letu 2021

BLOKE 96.737
BOROVNICA 179.063
BREZOVICA 472.831
CERKNICA 515.849
DOBREPOLJE 178.495
DOBROVA-POLHOV GRADEC 364.047
DOL PRI LJUBLJANI 241.837
DOMŽALE 1.332.851
GROSUPLJE 800.512
HORJUL 126.306
IG 301.657
IVANČNA GORICA 733.816
KOČEVJE 704.023
KOSTEL 50.341
LOGATEC 591.151
LOG-DRAGOMER 136.187
LOŠKA DOLINA 175.383
LOŠKI POTOK 110.115
LUKOVICA 259.274
MORAVČE 244.655
OSILNICA 26.861
RIBNICA 402.865
SODRAŽICA 110.240
ŠKOFLJICA 424.474
TRZIN 140.078
VELIKE LAŠČE 223.886
VRHNIKA 663.023
    9.606.557