V noči na soboto so bili v občini Ivančna Gorica zopet na delu vandali, ki so uničevali občinsko lastnino. Prostovoljno gasilsko društvo Ivančna Gorica je bilo preko državnega centra za zaščito in reševanje pozvano na intervencijo o požigu zabojnikov za komunalne odpadke na šestih lokacijah po Ivančni Gorici.

Požar smetnjakov, ki so jih v celoti pogasili ivanški gasilci, je potekal na naslednjih lokacijah: parkirišče Vrtec Ivančna Gorica, podjetje Livar d.d., parkirišče pri lekarni ob ZD Ivančna Gorica, avtobusna postaja Ivančna Gorica, lokacija ob železniški postaji in ekološki otok nasproti gostinskega objekta na Ljubljanski cesti v smeri nogometnega stadiona Ivančna Gorica.

Pri intervenciji sta posredovali tudi varnostna služba in policija, ki sta eno osebo pridržali zaradi suma požiga zabojnikov.

Poleg popolnoma uničenih zabojnikov, je bilo na Cesti Občine Hirschaid, ki pelje proti Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica izruvanih še sedem prometnih znakov.

Prav tako je bilo na tej lokaciji prevrnjenih več betonskih košev za smeti.

Vse morebitne očividce nočne intervencije pozivamo, da o tem obvestijo pristojne organe policije in občine.

Več si lahko preberite tudi na spletni strani občine.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar