Večina volivcev se bo cepljenja udeležila

Drugo vprašanje Posveta z volivci, ki ga je stranka SDS poslala po celi Sloveniji, je bilo, ali se boste udeležili cepljenja proti koronavirusu. Rezultati na to vprašanje nas lahko vse skupaj razveselijo.

 

Vsi verjamemo, da bo precepljenost prebivalstva pripomogla k temu, da bomo znova v polni meri zagnali vsa področja življenja. Med 27.000, ki so poslali nazaj izpolnjene vprašalnike, je kar 71 % odgovorilo, da bi se cepili. Med vsemi prejetimi posveti je cepljenih že 5 % anketirancev. Nekaj manj kot četrtina vprašanih je odgovorila, da se cepljenja ne bo udeležila.

Vir: spletna stran SDS

Vlada je v preteklem letu v pakete pomoči vključila tudi pomoč upokojencem. Solidarnosti dodatek je prejelo več kot 300.000 upokojencev z nizkimi pokojninami.

Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, so prejeli dva solidarnostna dodatka po 300 evrov. Skupaj so torej prejeli 600 evrov.

Upokojenci, s pokojnino med 510,01 in 612 evri, so skupaj prejeli 460 evrov solidarnostnega dodatka, oz. dvakrat po 230 evrov.

Solidarnostna dodatka so dobili tudi upokojenci s pokojnino med 612,01 in 714 evri. Prejeli so dvakrat po 130 evrov, torej so skupaj prejeli 260 evrov.

Vir: Spletna stran SDS

V tretjem vprašanju je zato stranko zanimalo, ali se vam zdi takšna pomoč upravičena. Da sta bila solidarnostna dodatka v času koronakrize upravičena je odgovorilo kar 80 % vseh anketrianih, medtem ko se preostalih 20 % s tem ni strinjalo.