Občina Lukovica je v sodelovanju z upravljavcem vodovodnega omrežja, podjetjem Prodnik iz Domžal, v začetku letošnjega julija v sklopu investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu, pristopila k izgradnji glavnega cevovoda in izvedbi hišnih priključkov na Rimski ulici v naselju Prevoje.

K naložbi je pristopil tudi Telekom Slovenije, ki hkrati posodablja telekomunikacijsko omrežje z vgradnjo optičnega kabla. Predviden zaključek del je v začetku avgusta. Z izgradnjo novega cevovoda se tako v teh dneh zaključuje večji sklop obnove vodovodnega sistema na Prevojah.

S. J.