Varčujmo s pitno vodo!

Pozivamo vse uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega sistema na območju celotne občine Horjul k varčni rabi pitne vode, saj je varčevanje s pitno vodo velikega ekološkega pomena.
Gospodinjstva so veliki porabniki pitne vode, saj jo v Sloveniji po domovih stočimo skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija, kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti skupaj. Povprečna gospodinjska poraba vsakega Slovenca znaša danes 50 kubičnih metrov letno oziroma 140 litrov dnevno. Veliko vode po nepotrebnem odteče v kanalizacijo oziroma v okolje zaradi napak na hišnem omrežju, ki se nam zdijo velikokrat nepomembne (puščanje pipe, WC kotlička …).
Zato poleg varčne rabe vode svetujemo, da tudi sami redno mesečno preverjate stanje vodomera, saj boste le tako pravočasno odkrili morebitne okvare v internem omrežju in se izognili prekomerni porabi pitne vode in s tem tudi posledično povečanim stroškom komunalnih storitev.
Vsekakor pa pri oskrbi s pitno vodo prihaja tudi do okvar na vodovodnih sistemih javnega vodovodnega omrežja. Z namenom preprečevanja izgub pitne vode in povzročitve morebitne dodatne materialne škode si prizadevamo, da je okvar na vodovodnih sistemih čim manj in da se morebitne okvare čim prej odkrije in odpravi.
Uporabnike pitne vode zato naprošamo, da v primeru odkritja morebitnega puščanja vode tako na internem kot tudi na javnem vodovodnem sistemu ali nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidrantov, obvestite režijski obrat občine Horjul preko elektronske pošte na naslov [email protected] ali na telefonsko številko 01 7591 125.

Marko K.