V tednu po oratoriju (v prvi polovici julija letošnjega leta) se je v Župniji Domžale začelo s konkretnimi deli, nekaj pripravljalnih del pa so že prej izvedli: odstranjena ograja, podrta drevesa, presaditev rož …

Za gradbena dela so člani gospodarskega odbora izbrali podjetje Lavaco d. o. o. Bili so cenovno sprejemljivi, zato so sprejeli predlagani terminski načrt (poletne počitnice, ko je najmanj dogajanja okoli cerkve), imajo tudi dovolj velik strojni park in dovolj ljudi, da bodo dela lahko zaključili v roku.

Župnija Domžale računa, da bo za župnijsko žegnanje (na Veliki šmaren) znova mir okoli cerkve.

Obseg del, ki ga bodo naredili letos, je naslednji: rušenje opornega zidu, odkop terena, arheološka razkopavanja, odkop južne strani župnišča ter severne in vzhodne strani cerkve, hidroizolacija cerkve in župnišča, izdelava vseh podzemnih del, stopnišče in klančina ob župnišču, oporni zid, kanalizacija, zasutje terena.

Na tej točki se bo z letošnjimi deli zaključili, saj župnija nima dovolj denarja za vsa dela, stroka pa tudi svetuje, da bi teren eno leto miroval, da bi se vse dobro utrdilo.

Prihodnje leto nameravajo nadaljevati z izgradnjo paviljona, kjer bosta WC in priročna kuhinja, tlakovanje celotne površine, ograje in ureditev vsega ostalega.

V času del bo oviran dostop do cerkve, zato župnik Klemen Svetelj prosi farane in obiskovalce za razumevanje in hkrati obvešča, da bodo vsaj ob nedeljah skušali sprostiti dovozne poti, med tednom pa bo predvsem zahodna pot (mimo učilnic in vrta) zaprta oz. namenjena dostopu na gradbišče. Zaprt bo tudi dostop do cerkve po stopnicah ob župnišču.

Foto. domzalec.si

Gospod župnik se zelo priporoča za pomoč in podporo celotnega projekta. Svoj dar lahko prinesete osebno v župnišče, nabirka vsako prvo nedeljo v mesecu je namenjena v ta namen, lahko pa tudi nakažete na župnijski TRR: SI56 1918 0501 0081 442. Namen: TRG.

B. O.