Na občinskega svetnika se je osebno (in pisno) obrnilo veliko močno zaskrbljenih občanov. Čeprav jih je na različne načine skušal pomiriti, je obveljalo dejstvo, da se na Sosvetu za varnost statistično ugotavlja, da zadeva ni alarmantna, na drugi strani pa se skoraj vsakodnevno sliši, da se je zgodila kakšna manjša, pa tudi večja “lumparija”.

Občani namreč že nekaj časa apelirajo na “občinsko oblast”, da poskuša kaj storiti v tej smeri. Njihova velika želja je namreč ta, da bi se (na primer) povečalo število t. i. hodov policistov, v določenih delih kraja pa predlagajo vzpostavitev video nadzora in varnostno službo.

Na letošnji januarski seji je občinski svet dal vsem navzočim občinskim svetnikom in svetnicam v razmislek, kaj bi bilo možno v tej smeri narediti, da bi se med občani povečal občutek varnosti.

Župan Peter Ložar je na seji povedal, da so o tem že večkrat potekali pogovori. Pohvalil je dobro sodelovanje s policijo tudi glede na njihove zmožnosti, vendar je opozoril na njihovo kadrovska podhranjenost in dodal: “Ljudje se v zadnjem času ne odločajo prav pogosto za ta poklic, kar je seveda opazno že v vseh strukturah policijskega delovanja. Skušali bomo storiti kaj v tej smeri, da bi za začetek bila vsaj policija malo več prisotna.

Kar pa zadeva postavitev nadzornih kamer pa je to zanj bolj “kompleksno vprašanje”. V nadaljevanju je pohvalil sedanjo varnostno službo, saj meni, da delajo dobro in pogledajo tudi malce širše (navedek oz. navedeno je vse iz zapisnika občinske seje), kot pa je dogovorjeno s pogodbo. Po njegovem mnenju je dejstvo je, da “ni potrebno prav veliko, da nekdo vlomi”. Znano je, da se vlomi dogajajo v valovih in da je praznično obdobje še malce bolj kritično, saj so ljudje več z doma.

 To je bilo županovo razmišljanje o varnosti v občini Trzin na 3. izredni seji     Občinskega sveta Občine Trzin!

Očitno je, da se župan Peter Ložar izmika odgovornosti in ignorira pobude samega šefa varnostne službe, s katero sodeluje Občina Trzin, ki je priporočal, da se postavitev video nadzora in kamer. To je za župana samo “kompleksno vprašanje”?! Upravičeno se nam dozdeva, kot da bi nekateri na občini lahko sodelovali s tistimi, ki ogrožajo vsakodnevno varnost občine (Trzin) z vlomi, krajami, na javnih mestih, v zasebnih prostorih in lokalih.

Najbrž se motimo, ampak vtis pa je takšen!

Ali pa so samo ignorantni ? Morda pa obstaja še kaj tretjega … Čakamo na odgovor. Kdor čaka, včasih tudi dočaka, kajne?

B. O.

Podčrtano