Na 25.seji Občinskega sveta je bil odlok sprejet z namenom ureditve pogojev, načinov ter obveznosti za oglaševanje in obveščanje. Sedaj je oglaševanje in obveščanje dovoljeno izključno s stalnimi in začasnimi objekti in napravami.


Kot stalne objekte in naprave so opredelili velike objekte za oglaševanje, plakatne panoje z manjšimi površinami, nosilce in drogove nadcestnih transparentov, reklamne zastave in svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih. Začasni objekti in naprave pa so po novem odloku A panoji ter stenske table na gradbiščnih ograjah.

Podrobno je opredeljen tudi način za oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje, takrat namreč organizatorji lahko zaprosijo za uporabo brezplačnih plakatnih mest, sicer pa se za uporabo plakatnih mest plačuje občinska taksa (določena z Odlokom o občinskih taksah). Kontrolo nad kršitelji odloka opravlja Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda Lukovica, Moravče in Vodice.

Celoten odlok je objavljen na spletni strani Občine Vodice (http://www.vodice.si/).

Janez Stibrič