V Veliki Račni je bila slovesna predaja novega pločnika

V sredo, 5. junija 2019, so v Veliki Račni slovesno predali svojemu namenu nov pločnik in vsa ostala sočasno izvedena dela, ki dvigujejo kakovost življenja krajank in krajanov Račne.

Slovesnosti so se udeležili: župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, župnik in častni kanonik Janez Kebe, svetnice in svetniki Občine Grosuplje, predsednik Krajevne skupnosti Račna Rajko Palčar in tudi predsedniki nekaterih drugih krajevnih skupnosti, pa tudi drugi gostje in seveda domači krajanke in krajani.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorila župan dr. Peter Verlič in namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

»Veseli smo, da predajamo danes svojemu namenu 440 m novega pločnika. 440 m več prometne varnosti v naši občini, še posebej ob tako prometnih državnih cestah, je velika pridobitev. Zato, da so pešci varni pred morebitnimi nezgodami in to je največ,« je dejal župan dr. Peter Verlič.

Poleg tega se je v Veliki Račni uredilo še odvodnjavanje, samo vozišče, javna razsvetljava, skratka vse tisto, da Račna lepo in še lepše zaživi. Lep del te zgodbe pa je tudi ta, da je 90 % sredstev za to investicijo namenila Direkcija RS za infrastrukturo. »Naj bodo vaše poti varne. Srečno in varno uporabo pločnika želim,« je še dejal župan.

»Danes smo tukaj, da uradno predamo prometu 443 m novega pločnika in razširjenega ter obnovljenega vozišča. Vrednost izvedenih del je 430.000 evrov. Današnja pridobitev je skupno delo Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Grosuplje,« pa je uvodoma dejala namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Spomnila se je na svoje besede, ki jih je izrekla pred letom in pol, ko so svojemu namenu predali v uporabo nov pločnik med Šmarjem – Sapom in Cikavo, in sicer da postopoma, korak za korakom, Direkcija RS za infrastrukturo izboljšuje stanje cestnega omrežja, pri čemer še posebej pazi na zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti za vse udeležence v prometu.

Projekte izvaja v vseh 212 občinah, posebno skrb pa namenja prav najbolj ranljivim udeležencem v prometu, pešcem in kolesarjem.

Prometne obremenitve vse bolj naraščajo in zato so projekti izgradnje pločnikov, kolesarskih stez, prehodov za pešce, čeprav po obsegu majhni, toliko bolj pomembni.

»Ne smemo pa pozabiti, da še tako urejena infrastruktura ne more nadomestiti pozornega ravnanja udeležencev. Prometna varnost je zadeva nas vseh. Dobra infrastruktura je zgolj izhodišče. Tudi od pozornosti, osredotočenosti, presoje, strpnosti vseh nas je odvisno, ali bomo oz. bodo vsi varno prispeli na cilj. Zato najmlajšim polagam na srce, da razigranost prihranijo za igrišče, starejšim pa, da lepo osvetljen pločnik ni znak voznikom, da smejo voziti hitreje,« je dejala.

Namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga pa je zbrane ob tej priložnosti razveselila še z lepim številom projektov, ki so v pripravi na območju občine Grosuplje. V načrtu je izgradnja pločnikov Grosuplje – Spodnje Blato, ureditev Adamičeve ceste, ureditev križišča Bambič in rekonstrukcija ceste Škofljica – Šmarje – Sap ter na Malem Vrhu.

»Ker Direkcija RS za infrastrukturo skrbi tudi za nadgradnjo železniškega omrežja, naj omenim, da bo v kratkem objavljen razpis za izbiro izvajalca nadgradnje Železniške postaje Grosuplje, v okviru katere bo zgrajeno 5 glavnih tirov, dva podhoda ter obnovljeno postajno poslopje,« je še dejala ter svoj govor sklenila z besedami: »Naj bo torej vaša pot srečna, varnost in strpnost pa vedno pomembnejša od končnega cilja«.

Sledil je slovesen prerez traku, nov pločnik v Veliki Račni pa so tako tudi uradno predali svojemu namenu. Da bodo po pločniku hodili in se po cesti vozili varno ter se v prometu tudi zavedali svoje odgovornosti, je pločnik in cesto blagoslovil tamkajšnji župnik in častni kanonik Janez Kebe.

Za prijetno glasbeno obarvan del prireditve so s pesmijo in glasbo poskrbeli otroci Podružnične osnovne šole Kopanj ter domačina Gregor in Marcel.

Jana Roštan