Turizem je v Evropski uniji nadvse pomembna gospodarska panoga, v Sloveniji pa tudi ena od najbolj perspektivnih in najhitreje razvijajočih se panog.

Po podatkih Svetovnega potovalnega in turističnega sveta v Sloveniji turizem predstavlja 12,3 % celotnega BDP, število zaposlenih v turizmu v letu 2018 pa predstavlja 12,8 % vseh zaposlitev, kar predstavlja 110.700 delovnih mest. V tem mandatu sem sama veliko opozarjala tudi na turizem v povezavi s kulturno dediščino, za katero Evropska unija iz različnih skladov namenja številna sredstva.

  Raziskave namreč kažejo, da z enim evrom vloženim v sektor kulturne dediščine, ustvarimo za       20 evrov vrednosti.

Turisti v kraje z bogato kulturno dediščino prinašajo denar, ki ga lahko nazaj investiramo v njeno ohranjanje, obnovo in promocijo. To pa daje nove priložnosti za kakovostna delovna mesta. Sama sem zelo ponosna na  razstavo idrijske čipke v Evropskem parlamentu, ki sem jo organizirala v sodelovanju z Društvom klekljaric idrijske čipke iz Idrije, Društvom klekljaric Črni vrh-Godovič in Centrom za idrijsko dediščino. Nikoli ne smemo pozabiti, da je kulturna dediščina steber naše kulture in identitete. S svojo raznolikostjo nas bogati in hkrati povezuje. Če želimo uspešno skupno prihodnost, potrebujemo močne in globoke korenine.

Patricija Šulin, kandidatka za evropsko poslanko