V Trzinu začeli z obnovo športnega igrišča

Z današnjim dnem se začenja celovita obnova športnega igrišča ob OŠ Trzin.

Dela bodo traja predvidoma do konca avgusta. V tem času se bodo obnovile tekaška proga, nogometno igrišče, igrišče za košarko in dodalo novo igrišče za odbojko s tartansko podlago.

Uporabnike občinska uprava Občine Trzin naproša, da ta čas, dokler celovita obnova ne bo končana, uporabljajo igrišče v ŠRP Mlake.

O. U.