V Dolskem je v torek, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe.

Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na območju Srca Slovenije. Za razvoj Srca Slovenije je bilo od leta 2007 preko LAS namenjenih 4,4 mio evrov evropskih sredstev in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. Skupaj je bilo potrjenih že 123 projektov občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, fizičnih oseb z dejavnostjo in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. LAS je doslej sodeloval v 8 projektih sodelovanja z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 iz tujine, kar ga umešča na pomembno mesto tudi v evropskem prostoru.

Zbrane je nagovorila Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki bo vodilni partner LAS Srce Slovenije tudi v programskem obdobju do leta 2027: »Z lokalno akcijsko skupino vstopamo že v tretje programsko obdobje. Naša pot je bila vedno zanimiva, povezovalna in jasno usmerjena v cilje, ki smo si jih zastavili in skupaj uspešno udejanjili. Za uspešno črpanje 2,5 mio evropskih sredstev, ki nam bodo na voljo za naprej, smo odgovorni mi vsi, zato pozivam vse, da se aktivno vključijo v pripravo nove strategije.«

Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič je pozdravil vse člane, se jim zahvalil za zaupanje in aktivno sodelovanje. Izrazil je veselje, da se je večina članov odločila za nadaljevanje članstva tudi v novem programskem obdobju in pozdravil »18 novih članov, ki bodo prinesli v LAS novo pomoč, nove vsebine in nove ideje za projekte.« Dodal je še, da je z delovanjem LAS izjemno zadovoljen: »Od nas se pogosto učijo drugi LAS-i, iz naslova uspešnosti smo dobili tudi dodatna razvojna sredstva za razvoj našega podeželja. Želim si, da bi prepoznali tudi za naprej prave razvojne vsebine in ostali tako povezani, kot smo bili doslej.« Posebno zahvalo je namenil tudi občinam, ki finančno podpirajo delovanje LAS Srce Slovenije.

Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za obdobje do leta 2027 iz občine Lukovica so:

  • Občina Lukovica
  • Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje
  • Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski
  • Smrkol Stanislav s. p.
  • Kmetija Homar, Primož Homar s. p.

Spletno uredništvo
Vir: Mija Bokal, LAS Srce Slovenije; Foto: Brane Horvat