Občina Grosuplje je s projektom Športno igrišče Spodnja Slivnica uspešno kandidirala na 1. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP) za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP).

Upravni odbor LAS SMP je že na svoji 9. redni seji, 29. 3. 2017, odločal tako o izboru projektov, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kot tudi o izboru projektov, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP).

Že takrat sta bila s strani upravnega odbora LAS SMP potrjena projekta Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici za pridobitev sredstev iz sklada ESRR in Športno igrišče Spodnja Slivnica za pridobitev sredstev iz EKSRP. Na pešpoti ob Grosupeljščici je danes že nameščenih 51 lučk z vgrajenimi varčnimi torej LED svetilnimi telesi, kmalu pa se bo uredilo tudi novo športno igrišče na Spodnji Slivnici. Tudi zanj smo namreč sedaj dobili potrditev še s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spodnja Slivnica je gručasto naselje z več kot 550 prebivalci in leži na pobočju na južnem delu grosupeljske kotline. Ker na Spodnji Slivnici trenutno ni nobene primerne javne športne ali druge površine, ki bi omogočala športno rekreativno oziroma kakršnokoli druženje tamkajšnjih krajanov, se je Občina Grosuplje odločila pristopiti k projektu izgradnje športnega igrišča.

Takšni projekti hkrati pripomorejo k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji ter ustvarjajo privlačno bivalno okolje in dvigujejo kvaliteto bivanja tudi v krajih, kot je Spodnja Slivnica.

Novo asfaltno športno igrišče bo zgrajeno v velikosti 20 x 40 m, uredilo pa se bo tudi nekaj parkirnih mest, ki bodo namenjena predvsem prebivalcem iz bližnjih zaselkov in vasi.

J. R.