V občini Medvode bodo začeli z investicijo izgradnje sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda in rekonstrukcije ceste z gradnjo pločnika v naselju Sora.

Investicija zajema gradnjo: sanitarne kanalizacije (kanal O3g, O3G?, O3G?, O3G? in kanal O4), meteorne kanalizacije (kanal M13a, M14 in M14a), vodovoda (sestavljen iz odsekov: A,B,C,D ter V1), rekonstrukcijo ceste LC 251091 in gradnjo novega pločnika. Gradnji se bo pridružilo tudi podjetje Telekom z gradnjo odprtega optičnega omrežja.

Obstoječi javni vodovodi, ki potekajo skozi naselje Sora, delno potekajo po javnih površinah, delno po zasebnih zemljiških parcelah. So v slabem stanju, azbest cementne cevi pa je potrebno tudi zaradi zdravstvenih razlogov zamenjati. Vsi obnovljeni cevovodi bodo izvedeni iz nodularne litine in bodo potekali v javni površini.

V sklopu izgradnje kanalizacije in vodovoda bomo rekonstruirali tudi cesto LC 251091 in zgradil pločnik v širini 1,5 metra (od Hiše kulinarike Jezeršek do Prima Filtri d.o.o.). Vse površine za pešce se bo smiselno in varno navezalo na obstoječe stanje.

Predviden rok za začetek del je 6. maj 2019, rok za dokončanje del je oktobra 2019. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Komunalne gradnje, d.o.o.

Občina Medvode bo financirala gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda, rekonstrukcijo ceste ter izgradnjo pločnika. Vrednost pogodbenih del je 278.527,11€ z DDV. Gradnjo sanitarne kanalizacije pa bo v celoti financiral Javni holding Ljubljana (JP VO-KA). Vrednost pogodbenih del je 284.434,09€ z DDV. Vrednost celotne investicije tako znaša 562.961,20€ z DDV. Nadzor nad gradnjo bo vršilo podjetje Vejron d.o.o.

V času gradnje bo na odseku kjer gradnja poteka po lokalni cesti LC 251091 vzpostavljena polovična zapora (od Hiše kulinarike Jezeršek do Prima Filtri d.o.o.), na ostalih krakih bo v času del na teh krakih vzpostavljena popolna zapora.

O morebitnih kratkotrajnih popolnih zaporah lokalne ceste bomo obveščali naknadno na spletni strani Občine Medvode.

Udeležence v prometu prosimo za upoštevanje navodil izvajalca in razumevanje.

Investicija je predstavljena tudi na portalu investicij.

M. O.