V Sloveniji je več deset tisoč praznih stanovanj

“Vemo, da imamo v Sloveniji veliko praznih stanovanj. Ne vemo sicer za vsa, ali so res prazna, ali so oddana na črno, ali pa celo neprimerna za življenje, najbrž je vsega nekaj. A veliko je praznih, ker jih lastniki ne dajo v najem zaradi strahu pred birokracijo, pred tem, kaj se lahko zgodi stanovanju ali da se najemnik ne bo hotel izseliti. Z javno najemniško službo ciljamo ravno na ta stanovanja. Taki lastniki sklenejo z javno službo najemniško pogodbo, denimo za deset let, in potem se ta stanovanja obravnavajo enako kot stanovanja, ki jih ima javni stanovanjski sklad v lasti. Tudi tako bi lahko dali na trg več najemniških stanovanj. Želimo ponuditi toliko najemniških stanovanj, da se bo ta trg vsaj nekoliko normaliziral. Po evidencah je teh stanovanj več deset tisoč.”

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Vir: https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenija-bo-morala-poskrbeti-za-svoje-odpadke-264211.html