V Sloveniji bodo zasedali visoki predstavniki zveze NATO

Med 13. in 15. septembrom 2019 bo v Sloveniji potekalo zasedanje Vojaškega odbora zveze Nato, katerega se bodo udeležili visoki predstavniki zveze Nato.
Zasedanje bo potekalo na območju Policijske uprave Ljubljana, spremljevalni program pa tudi na območjih Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Koper.

Policisti bodo v času obiska delegacij na določeni lokaciji ali trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Na vseh večjih križiščih bodo urejali promet in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet.

Na podlagi odredbe s 6. septembra 2019, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 54/19 ( https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2484), stopi v času obiska v veljavo prepoved prometa za tovorna vozila in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg in vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu, in sicer v petek, 13. septembra 2019, od 12. do 18. ure in v nedeljo, 15. septembra 2019, od 8. do 10. in 12. do 17. ure.

Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Priporočamo, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah. Svetujemo vam, da vozite strpno in previdno.

Ob tem seveda velja opozorilo voznikom, da se morate ob srečanju policijskih vozil za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo in modro lučjo oz. ko vam to dovolijo policisti, ki bodo urejali promet v križišču.

Morebitne spremembe bomo sproti objavljali na spletni strani policije in jih posredovali javnosti preko sredstev javnega obveščanja.

Tomaž Tomaževic
predstavnik za odnose z javnostmi
policijski inšpektor
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE