Zaradi občutnega zaostrovanja razmer v zvezi z izbruhom koronavirusa inštitucije po celi Evropi sprejemajo ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti zdravje in varnost vseh državljanov. Tudi v skupini HELIOS so okrepili organizacijske ukrepe.

V tem trenutku vse proizvodne lokacije skupine HELIOS delujejo neprekinjeno in proizvajajo in odpremljajo v največji možni meri. Še vedno skrbijo za visoko raven zalog na vseh proizvodnih lokacijah in v trgovskih podjetjih kot tudi pri vseh velikih distributerjih.

Medtem pa bo njihovo proizvodno podjetje Ecopolifix SRL iz Italije od srede, 18. marca do srede, 25. marca 2020 prekinilo vse svoje operacije na lokacijah Riese Pio X in Tezze sul Brenta.

V skupini HELIOS želijo v največji meri preprečiti možnost okužbe s koronavirusom (COVID-19), zato so vsem zaposlenim, ki jim delovni proces to dopušča, omogočili delo od doma. S tem ukrepom želijo zmanjšati vsakodnevne stike na njihovih lokacijah. Vsi običajni kontakti v skupini HELIOS so kljub temu nemoteno dosegljivi preko mobilnih telefonov, elektronske pošte in drugih alternativnih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference ali Skype klici.

V naslednjih dneh bodo preko svojih distributerjev oziroma drugih podjetij znotraj skupine HELIOS  vsem kupcem poskušali zagotoviti dostop do svojih izdelkov.

O. U.

Vir: Skupina HELIOS