V SDS so se odzvali na odvzem govedi v Posavju, zahtevajo suspenz inšpektorice

Vir: Facebook

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS so zapisali, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo trenutno dogajanje okoli delovanja veterinarske inšpekcije in postopkov, ki se vodijo zoper kmetijo, na kateri so odredili odvzem 24 glav govedi. Po javno dostopnih podatkih ugotavljajo, da so sicer živali bile na blatni površini, ki pa je le del 3 ha pašnika. V letošnjem letu in ob jesenskem deževnem obdobju se na vsaki travni površini, kjer se koncentrirano gibljejo živali, vzpostavi blatna podlaga. Ob tem poudarjajo, da zgolj blatna podlaga in blato ne ogrožata pašnih živali, ki so zgodovinsko prilagojenih na pašne razmere.

Prepričani so, da gre pri odvzemu  govedi na kmetiji v Posavju gre za prekomeren in nezakonit ukrep, ki ga je, kot so zapisali, treba takoj zaustaviti. Pri tem ukrepanju gre, kot pravijo v Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS, za evidenten način delovanja veterinarske inšpekcije, ki se v sodelovanju z nevladnimi organizacijami maščujejo nekaterim kmetom. Da gre na dotični kmetiji za ukrepe, ki z zaščito živali nimajo veliko skupnega, kažejo tudi imena oseb, vpletenih v odvzem. kot poročajo nekateri mediji, je odvzem odredila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je bila poleti glavna kandidatka za prevzem Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, prijaviteljica Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj, prijateljica omenjene inšpektorice, pa je, kot še poročajo mediji, je celo sodelovala pri odvzemu živali.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS zato ostro protestirajo ob takšnih ukrepih veterinarske inšpekcije, jasni zlorabi zakona in nezakonitih posegih na kmetijah, obsojajo pa tudi vstop nepooblaščenih na slovenske kmetije. Kot pišejo pri Forumu za kmetijstvo,pri nepooblaščenih vstopih negre le za evidentno kaznivo dejanje, vstopi na tuje kmetije predstavljajo tudi izjemno veliko biovarnostno tveganje za kmetije zaradi prenosov gospodarsko pomembnih bolezni. Takšna zloraba zakona s strani inšpektorice, še pišejo v Forumu za kmetijstvo, bi morala biti v zrelih organizacijah vzrok takojšnje izredne prekinitve delovnega razmerja, s čimer bi si Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ponovno pridobila zaupanje kmetov do zakonitosti njenega delovanja.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje na podlagi navedenega pričakujejo takojšnjo vrnitev nezakonito odvzetih živali na kmetijo in ureditev morebitnih nepravilnosti z vidika zdravstvenega varstva živali in dobrobiti živali na kmetiji. Poleg tega pa pričakujejo tudi  takojšen suspenz inšpektorice Danuše Štiglic in izredno odpoved delovnega razmerja, od slovenske policije pa zahtevajo takojšno ukrepanje zaradi nezakonitega vstopa nepooblaščene osebe na kmetijo.