Predsednica občinske volilne komisije Lidija Ravbar je predstavila volilne rezultate, nato pa je posebna tričlanska mandatna komisija pod vodstvom svetnika Jožefa Malovrha na podlagi podanega poročila o izvolitvi pregledala, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta.

 

Svetniki in svetnice so predlog kandidatov potrdili, s čimer je občinski svet začel tudi pravno formano obstajati.

Sledila je zaprisega novoizvoljenega župana Daniela Cukjatija, ki je dejal, da bo deloval v blaginjo in korist vseh občanov, na koncu pa so ustanovili še prvo občinsko telo Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Viktor Sladič, poleg njega pa so v njej še člani Lojze Kos, Nataša Grom, Boštjan Erčulj in Petra Černetič.

Na predlog Sladiča se bodo predstavniki svetniških skupin sestali še pred koncem decembra 2018 in poskušali izoblikovati sestavo še preostalih občinskih odborov in komisij.

Novi župan Cukjati je ob koncu izrazil upanje, da bo novi občinski svet deloval povezovalno, korektno in konstruktivno.

S podobnimi besedami, a isto mislijo, je navzoče na začetku seje nagovoril tudi nekdanji župan Stojan Jakin.

G. T.  foto: GT