Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice, dne 19. marca 2018, so svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Vodice za leti 2019 in 2020. Z njuno uveljavitvijo konec meseca marca so tako izpolnjeni pogoji za nadaljnje delo in razvoj občine Vodice.

V rekordnem proračunu za leto 2019 je načrtovanih skoraj 10 milijonov odhodkov, od katerih večino predstavljajo investicije v izgradnjo kanalizacijskega kanala C0 v skupni dolžini 9 km, sočasno gradnjo infrastrukture v naseljih Polje, Utik in Bukovica v skupni dolžini 2,5 km, izgradnjo 9 km novih poljskih poti ter čiščenje in izgradnjo melioracijskih kanalov, postavitev novih avtobusnih nadstrešnic, dograditev hodnikov za pešce, nove javne razsvetljave, otroških igrišč ter izvedbo več manjših ukrepov za izboljšanje varnosti in bivanja naših občanov.

Več denarja za socialno varnost in delovanje društev

Prav tako se, z željo ohraniti visok standard kakovosti storitev za naše občane, povečujejo sredstva za zagotavljanje socialnega varstva ter delovanje društev.

Proračun občine je izredno pomemben dokument

V obravnavo predloga proračuna so člani občinskega sveta in delovnih teles vložili veliko truda, predvsem zato, ker gre za izredno pomemben dokument, s katerim se je večina srečala prvič. Občinska uprava je prejela številne konstruktivne pobude, ki so bile pri pripravi gradiva dobrodošle in v precejšnji meri tudi upoštevane.

Proračun je razvojno naravnan

Proračun za leti 2019 in 2020 tako ostaja razvojno naravnan in omogoča dokončanje projektov v izvajanju in nadaljevanje aktivnosti na projektih, ki so v fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije.

Do gradiv, vezanih na proračun za leti 2019 in 2020, lahko dostopate preko povezave https://www.vodice.si/objava/57409.

O. V.