V občini Vodice bodo zgradili glavni fekalni kanal in tri navezovalne

Kohezijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Ljubljani, Medvodah in Vodicah je v prvem delu izvedbe.

K izvedbi sodi tudi nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Vodice, kjer bodo zgradili glavni fekalni kanal in tri navezovalne kanale do Bukovice (na Zabrežje in v spodnjo Bukovico) in Utika (po glavni lokalni cesti iz Polja) v skupni dolžini 9 km.

Konec maja 2018 je izbrani izvajalec Javna razsvetljava d.d. pričel z deli na terenu, ki se izvajajo brez večjih zapletov. Do danes je zgrajenih približno 470 metrov kanalizacije ob avtocesti v smeri od Ljubljane proti Povodju.

Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 prebivalcev iz aglomeracij Vodice, Bukovica, Utik, Polje in dela Kosez.

Z urejenim in nadzorovanim odvajanjem odpadnih voda se bo prispevalo k varovanju kakovostnega stanja podzemnih voda, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

Kaja Z.