V občini Trzin skrbijo za naravne vrednote

Občinski svet Občine Trzin, ki bo imel v sredo, 14. junija 2017, ob 17. uri svojo 20. redno sejo, bo v 4. točki (vseh bo 13) dnevnega reda prvič obravnaval Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin. Občinski svet je že leta 2006 obravnaval podoben odlok, in sicer se imenoval Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin. Takrat sta bili z njim začasno zavarovani rastišči lepega čeveljca (Cypripedium calceolus) in okroglolistne rosike (Drsera rotundifoia).

Ozkolistna rosika
Lepi čeveljc

Osnovni namen zavarovanja je zagotoviti dolgoročno ohranjanje mokrišč v ugodnem stanju in spodbujanje ter usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da se ohranijo značilne, redke in ogrožene vrste tega prostora.

Zanimivo bi bilo raziskati, kako skrbijo za naravne vrednote (in za katere) po drugih občinah osrednje Slovenije in na sploh v vseh slovenskih občinah.

L. K.