V občini Trzin imajo nov Odlok o pokopališkem redu

Na 27. redni (junijski) seji občinskega sveta Občine Trzin so občinski svetniki sprejeli (in potrdili) Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin.

Odlok, ki določa izvajanje pogrebno dejavnost, šteje le 12 členov. Z njim občina ureja 24-urno dežurno službo na celotnem območju občine Trzin.

Pogrebno dejavnost kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo na območju občine Trzin izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal.

24-urna dežurna služba obsega prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh (3. člen).

Pogrebne slovesnosti se opravljajo vsak dan, in sicer od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.

Delovni čas je:
– od 1. 4. do 30. 9. od 10. do 19. ure,
– od 1. 10. do 31. 3. od 10. do 16. ure.

Zanimiv je 6. člen odloka, ki govori o tem, da se pepel pokojnika  lahko raztrosi v primeru, če je na pokopališču zagotovljen primeren prostor za raztros.

O tem, kaj je primeren prostor za raztros, pa ne govori!

No, že v 8. členu pa piše jasno in nedvoumno: Raztros pepela na območju občine Trzin ni dovoljen.

O cenah pogrebnih storitev govori 9. člen Odloka, o nadzoru nad izvajanjem odločb pa 10. člen.

Kot pa nam je znano, v občini Trzin še nimajo svojega pokopališča, čeprav je bila lokacija “nekoč” že izbrana.

Se morda motimo?

T. O.