Občina Medvode je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice dobila odobrena sredstva Evropske unije iz Kohezijskega sklada za gradnjo kanalizacije v najbolj gosto naseljenem delu občine.
 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je v tem trenutku največji kohezijski projekt v državi, vreden dobrih 135 milijonov evrov. 

1. del projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo potekal v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše.

Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije bodo v Medvodah obnovili in na novo zgradili tudi nekatere druge komunalne vode (vodovod, meteorno kanalizacijo, plinovod).

K investiciji so bili povabljeni tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane.

Ker gre za največji projekt v zgodovini občine, si ga želijo podrobneje predstaviti občanom, ki bivajo neposredno ob trasi gradnje in ga bodo tudi najbolj občutili.

 

Predstavitve projekta bodo potekale po naseljih, in sicer:

  • za krajane naselij Zgornje Pirniče in Verje bo potekala v torek, 24. aprila 2018, ob 19. uri, v avli Osnovne šole Pirniče (Pirniče 37b, 1215 Medvode).
  • za krajane naselij Vaše, Goričane, Rakovnik, Ladja in Medvode (Čarmanova in Preska) bo potekala v četrtek, 26. aprila 2018, ob 19. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Vaše – Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode).

Predstavitev projekta bo trajala približno uro in pol, podrobnejše informacije o projektu pa bodo na voljo tudi na spletni strani, ki ga pripravljajo prav za ta projekt: http://www.cistozate.si.

Investicija bo zahtevala veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in sodelovanja v času gradnje, a odgovorni zanj verjamejo, da bodo po končanem projektu vsi skupaj veseli sodobne in okolju prijazne infrastrukture.
O. M.