V prostorih Občine Ivančna Gorica je včeraj potekala tiskovna konferenca, na kateri so župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktor ZD Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marta Praznik, predstavili skupni projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Občina in zdravstveni dom sta skupaj uspešno kandidirala na Javnem razpisu za izbor operacij Ministrstva za zdravje zgoraj navedenega projekta in pridobila nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev.

Občina, ki je prejela sklep o sofinanciranju v višini 182.324,06 EUR, bo v prostorih prizidka k zdravstvenem domu zagotovila dodatne prostore za opravljanje zdravstvene dejavnosti, zdravstveni dom pa bo poskrbel za nadgradnjo preventivnih programov, za katerega je prejel – po sklepu – finančna sredstva v višini 365.136,00 EUR.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar