V občini Brezovica je bilo uvedenih 212 inšpekcijskih postopkov

Na junijski 25. redni seja Občinskega sveta Občine Brezovica je župan najprej obvestil občinski svet o zadnjih aktivnostih občinske uprave.

Med drugim je poudaril intenzivno sodelovanje z DARS-om glede gradnje novega avtocestnega priključka in z DRSi-jem glede gradnje pločnika med Jamo in novim vrtcem v Notranjih Goricah. Vložena je bila dokumentacija za OPPN novega Mercatorja na Brezovici, ki naj bi bil zgrajen do druge polovice prihodnjega leta. Na področju komunale so občinski svetniki izvedeli, da bo Podpeška cesta končana v naslednjem mesecu, prav tako naj bi se kmalu asfaltirala cesta na Gmajnice, ki je trenutno že odprta za promet, dobro pa napreduje tudi izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija Ceste na Postajo.

Na področju družbenih dejavnosti naj bi bile do septembra končane številne investicije: vrtec Notranje Gorice, energetska sanacija POŠ Notranje Gorice, nova kotlovnica na OŠ Preserje.

Gosta s skupne uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva, mag. Stanislav Bele in mag. Dean Stepančič, sta poročala o dejavnostih MIRED v letu 2017. V občini Brezovica je bilo uvedenih 212 inšpekcijskih postopkov, večinoma s področja priklopa objektov na javno kanalizacijo. Pri tem so se posluževali mehkega pristopa in svetovanja, saj na ta način prihaja do boljših rezultatov brez slabe volje. Za financiranje MIRED je Občina Brezovica prispevala 77 tisoč evrov, od tega je polovico dobila vrnjeno s strani RS, sicer pa je bilo na območju občine Brezovica plačanih še za dobrih 100 tisoč evrov glob, neplačanih pa ostaja 59 tisoč evrov.

Na področju redarstva je bilo izvedenih 1.142 ukrepov, od tega 988 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti, 137 obvestil zaradi nepravilno parkiranih vozil, 8 postopkov zoper lastnike zapuščenih vozil in 14 opozoril. Sodelovali so tudi v številnih preventivnih akcijah skupaj z Agencijo za varnost v prometu.

Skupaj s svetniki so ugotovili, da se varnost v prometu izboljšuje, je pa še vedno veliko prostora za napredek, za kar se moramo truditi vsi skupaj.

O. R.