V Občini Borovnica iščejo vizijo prometa in mobilnosti

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Borovnica bo v torek, 20. 6. 2017, že 3. javna razprava na temo oblikovanja vizije prometa in mobilnosti v občini do leta 2030.

Iz 2. razprave

Z delavnico želijo odgovorni v občini zbrati mnenja, ideje in predloge vseh udeležencev glede različnih vidikov prometa v prihodnosti: od načinov potovanj oz. mobilnosti do izbire prevoznih sredstev, organizacije prometa in mirujočega prometa (parkirnih mest), kakovosti javnih prostorov, socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami, varnosti v prometu za vse generacije, razvoja podjetniških priložnosti, povezanih s prometom, z zdravjem, varstvom okolja, s povezanostjo s sosednjimi občinami in v širšem prostoru, uporabe modernih tehnologij za boljšo mobilnost, itn.

Promet bodo v razpravi postavili v širši kontekst urbanega in družbenega razvoja in poleg lokalnih danosti in omejitev upoštevali tudi širše splošne trende, kot so: staranje prebivalstva, izčrpavanje zadnjih lahko dostopnih nahajališč nafte, prizadevanja za omilitev podnebnih sprememb, razvoj električne mobilnosti in avtonomnih vozil ter novih modelov lastništva in uporabe vozil.

Vse prispevke bodo temeljito obdelali in jih poleg strokovnih izhodišč (izsledkov analize stanja in razprav o scenarijih, strateških usmeritev na ravni države,…) upoštevali pri pripravi končne vizije cestnoprometne strategije, ki pa bo vsebovala tudi in predvsem čim več idej, zamisli, predlogov in pričakovanj občanov Borovnice.

L. K.