Občina Medvode je uspešno kandidirala na Javnem pozivu 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Slovenski okoljski javni EKO SKLAD sofinancira postavitev polnilnih postaj v občinah, kjer vsaj del območja leži v zavarovanih območjih. Novo polnilno postajo so postavili na parkirišču pred športno dvorano v Medvodah, ob Finžgarjevi ulici. Postavili so eno hitro DC polnilno postajo 22,5kW (2x Schuko, 1x SHAdeMO, 1x CCS Combo, ELEVAT sistem) in označili dve parkirni mesti, namenjeni električnim vozilom.

Polnjenje se aktivira s telefonskim klicem ali z mobilno spletno aplikacijo. Z nadgradnjo infrastrukture spodbujamo uporabo električnih vozil, z uporabo električnega vozila za potrebe Občine Medvode pa hkrati dajemo tudi zgled.

Električna polnilnica pri športni dvorani je druga javna brezplačna polnilnica na območju občine, prva pa je bila postavljena leta 2016 na parkirišču pred Knjižnico Medvode.

Vrednost postavitve polnilne postaje se giblje okoli 9.926 EUR, Eko sklad pa bo prispeval do 5.000 EUR.

O. M.