V Logatcu število migrantov močno presega dogovorjeno število.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Zoran Mojškerc vlado sprašuje, kakšen je dnevni prihod nezakonitih migrantov v Azilni dom Logatec in koliko intervencij policije je bilo od junija dalje, zaradi incidentov, v katere so bili vključeni nezakoniti migranti, nastanjeni v Logatcu.

Kot v poslanskem vprašanju, naslovljenem na Vlado RS piše poslanec Mojškerc, prebivalci Logatca opozarjajo, da se dnevno, v poznih večernih urah v njihovo občino pripeljejo avtobusi z novimi nezakonitimi migranti, večinoma gre za moške. Tekom poletja, ko so bili šolarji pogosto tudi sami doma, pa je večkrat prišlo do sprehajanj stanovalcev azilnega doma po dvoriščih okoliščkih hiš, o čemer naj bi bila nekajkrat obveščena tudi policija.

Mojškerc v poslanskem vprašanju navaja še poročanje naketerih medijev, da število nezakonitih migrantov v Logatcu skoraj presega število prebivalcev Logatca. Kot piše na spletni strani Občine Logatec, je trenutno v Azilnem domu nameščenih 240 vlagateljev, ki so podali namero za mednarodno zaščito (osebe, ki še niso podale prošenj), 47 prosilcev za mednarodno zaščito ter 67 prosilcev za začasno zaščito in oseb s priznano začasno zaščito. In to kljub temu, da je že leta 2015 občinski svet Občine Logatec sprejel sklep, da se v izpostavi Azilnega doma v Logatcu prosilce za azil namešča postopoma, v prvem obdobju do največ 50 oseb, po ugotovitvi, da so vzpostavljeni varnostni in drugi pogoji ter medsebojno zaupanje, pa največ do 108 oseb in da občina zahteva, da se v izpostavi Azilnega doma v Logatcu nastani izključno ranljive skupine prosilcev za azil (družine s šoloobveznimi otroki iz vojnih območij). Dogovor, da v Logatcu najvišje število nastanjenih oseb v Azilnem domu ne bo presegalo 108, sta se Občina Logatec in Vlada RS dogovorili februarja 2016.