V slovenskih klavnicah so v letu 2017 zaklali približno 1.300 konj, 120.000 glav govedi, 245.000 prašičev, 11.000 ovc, 700 koz, 11.000 kuncev in 38.000.000 kljunov perutnine.

Govedi in perutnine ter ovc so zaklali več, vseh drugih vrst živali pa manj kot v letu 2016. Konj so zaklali približno za 8 % manj (to pomeni približno 100 živali manj), prašičev približno za 5 % manj (to je približno 12.000 živali manj), koz približno za 5 % manj (to je približno 30 živali manj) in kuncev približno za 19 % manj (to je približno 3.000 živali manj). Perutnine so zaklali točno za 7 % več (to je približno 2.500.000 živali več), govedi približno za 3 % več (to je približno 3.000 živali več) in ovc približno 16 % več (to je približno 2.000 živali več).

Tudi posameznih kategorij v skupini govedo je bilo v slovenskih klavnicah v letu 2017 zaklanih več kot v letu 2016, razen bikov, starih nad 24 mesecev (teh je bilo zaklanih za približno 11 % manj kot v prejšnjem letu, kar je približno 3.000 živali manj). Telet je bilo zaklanih za približno 7 % več (kar je približno 1.000 živali več), starejših telet za približno 21 % (kar je približno 500 živali več), telic za približno 17 % (kar je približno 3.000 živali več), kastratov (volov) za približno 11 % (kar je približno 60 živali več), krav za približno 4 % (to je približno 700 krav več) in bikov, starih do 24 mesecev, za približno 3 % več (kar je približno 1.000 živali več).

Celoten zakol prašičev je bil v letu 2017, kot smo že omenili, manjši kot v letu 2016, od posameznih kategorij v skupini prašiči pa je bil manjši le zakol pitanih prašičev. Teh je bilo zaklanih za približno 6 % manj (to je približno 13.000 zaklanih pitanih prašičev manj). Zakol vseh drugih kategorij prašičev pa je bil večji kot leto prej: prašičkov je bilo zaklanih približno za 1 % več (kar je približno 200 živali več), izločenih plemenskih prašičev za približno 16 % več (ali približno 500 živali več) in mladih pitanih merjascev za približno 15 % več (kar je okoli 40 živali več).

Od perutnine je bilo v letu 2017 glede na leto 2016 zaklanih manj odraslih kokoši, in sicer za približno 14 % (to je približno 43.000 živali manj). Pitovnih piščancev in puranov pa je bilo zaklanih več: prvih za približno 7 % več (kar je približno 2.500.000 živali več), drugih pa za okoli 5 % (kar je približno 20.000 živali več). Zakola nojev in druge perutnine v slovenskih klavnicah v letu 2017 nismo zaznali.

Vir: