V izbranem vrtcu ni mesta za mojega otroka …

Kaj pa sedaj? Tako nekako se sprašujejo starši, ko v vrtcu v bližini njihovega doma ni prostora za njihovega otroka. Misli begajo sem in tja in iščejo se možne rešitve. Najprej v krogu družine oz. najbližjih (mogoče bi pa babica lahko pazila na vnuka?), potem pa tudi bolj na splošno. Vemo, kako je, če kar naenkrat nimamo varstva za našega nedobudneža.

Veliko staršev pa ob tem ne pomisli na možnost, da bi poiskali vrtec za otroka, ki bi bil na poti do njihove službe ali v njeni bližini. Otroka bi lahko odpeljali s seboj, ko bi se napotili v službo, ga oddali v vrtec, ki je nekje ob poti v službo, po koncu delovnika pa bi odšli po njega v vrtec in šli skupaj domov (ali pred tem morebiti še po kakšnih opravkih, npr. v trgovino ipd.). Nastopi pa seveda težava, vsaj v okviru javnih vrtcev, ker le-ti dajejo prednost pri vpisu staršem, ki imajo bivališče v občini, kjer ima vrtec sedež. So pa za to pri tem veliko bolj prilagodljivi in prožni zasebni vrtci, ki imajo koncesije.Pa so zasebni vrtci enakovredni javnim? Vsekakor, saj tudi njihovi programi temeljijo na smernicah predpisanega nacionalnega Kurikula za vrtce, ki je tudi strokovna podlaga delo s predšolskimi otroki. Obstaja tudi kar nekaj prednosti pred javnimi, saj so skupine otrok večinoma manjše in se vzgojiteljice lahko bolj posvečajo vsakemu otroku posebej.

Ne glede na to, kje boste za vašega otroka našli prostor v vrtcu, bodite prepričani, da se v vseh, tako javnih kot tudi zasebnih zavedajo, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka uspešna in dobra vzgoja ter izobraževanje. Od tega je odvisno vse ostalo. Ključna načela in cilji predšolske vzgoje temeljijo na spoznanju, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

In če iz takšnih ali drugačnih razlogov za vašega otroka ni bilo prostora v (javnem) vrtcu, pomislite na možnost varstva v zasebnih vrtcih. Otrok vsekakor potrebuje družbo sovrstnikov in nekoga, ki bo strokovno, s človeško toplino skrbel za njega v času vaših nujnih službenih obveznosti.

Za vse, ki v bližini vašega doma niste dobili prostora v vrtcu za vašega otroka in se iz občin Kamnik, Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, pa tudi za tiste, ki se iz občin Vrhnika, Brezovica ter ostalih okoliških občin oz. iz teh smeri vozite v službo v Ljubljano ter se vozite po obvoznici, smo poiskali eno od možnosti (jih je pa vsekakor več) – zasebni vrtec Mali medvedki (Ulica Prvoborcev 11, tel: 070 287-448), ki se nahaja v neposredni bližini obvoznice, postaje mestnega in primestnega avtobusa ter tudi železniške postaje na kamniški progi (Ljubljana-Ježica). 

J.S.