V Iški vasi se pred letošnjimi lokalnimi volitvami pospešeno ukvarjajo z infrastrukturo

V Iški vasi poteka izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture, in sicer obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov, izgradnja meteorne kanalizacije, obnova javne razsvetljave in izgradnja pločnika.

V času gradnje bodo delne in popolne zapore, zato prosi Občinska uprava občine Ig za razumevanje.

I. V.